Met een leskern binnen de kleutergym bedoel we het middelste deel van je gymles. Vaak een aanlerend deel waarbij een bepaalde motorische basisvaardigheid extra wordt uitgelicht en behandeld.

Artikelen in Leskern