Leskern
Met een leskern binnen de kleutergym bedoel we het middelste deel van je gymles. Vaak een aanlerend deel waarbij een bepaalde motorische basisvaardigheid extra wordt uitgelicht en behandeld.