De ontwikkelingsdomeinen zijn aparte ontwikkelingslijnen bij het opgroeien van een kind. Er zijn zes ontwikkelingsdomeinen: 
  1. motoriek (fijne en grove)
  2. zintuigen (zien, horen, voelen, proeven en ruiken)
  3. verstandelijk (denken, verbanden leggen, begrijpen en redeneren)
  4. taal en communicatie
  5. sociaal-emotionele (omgaan met gevoelens)
  6. zindelijkheid

Artikelen in ontwikkelingsdomeinen