Als we in de gymles de pincetgreep toepassen, zijn we bezig met het trainen van de fijne motoriek. Bij de pincetgreep worden alleen de duim en de wijsvinger gebruikt om een handeling uit te voeren. Voorbeelden van het trainen van de pincetgreep in de gymles, zijn:
  1. een wasknijper op een hoepel plaatsen
  2. viltjes oppakken met duim en wijsvinger
  3. knikkers met duim en wijsvinger in een klein gaatje stoppen

Artikelen in pincetgreep