Ritmespringen is springen in een bepaald patroon, bijvoorbeeld in een hinkelpad, waarbij een zeker tempo wordt aangehouden. Het verbetert de motorische vaardigheden van de kleuter

Artikelen in Ritmespringen