Onder samenwerken in de kleutergym verstaan we: door elkaar te helpen het gewenste resultaat te halen. Als voorbeeld: door samen een bal over te gooien de opdracht '10x overgooien' te volbrengen. Samenwerken kan in tweetallen of met meerdere kinderen.

Artikelen in Samenwerken