Slot
Het wordt slot wordt vaak gebruikt als we spreken over het afsluitende deel van de gymles. Denk hierbij aan een spelletje, spelen met de bal of een samenwerkingsopdracht