Visualiseren. Er wordt dan mentaal een belangrijke methodiek die toegepast om een turnelement mentaal aan te leren of te verbeteren. Het is bijvoorbeeld het inbeelden van de turnbeweging/ het turnelement.

Artikelen in Visualiseren