Bruggetjes maken is een turnelement binnen het turnen. Steunend op voeten en handen. Schouders helemaal openen, rug hollen met de buik richting het plafond.

Artikelen in Bruggetjes