De borstwaartsom is één van de turnelementen binnen het turnen. Op de lager brugligger: met twee handen de ligger vasthouden, vervolgens met 1 of 2 voeten afzetten van de grond, achterover om de ligger heen draaien en komen tot streksteun op de ligger. https://youtu.be/b8qp7DiJ65I   https://www.youtube.com/playlist?list=PLa6i_o8-uCGGs0MwLs5ZCLfQvLU9Xntye

Artikelen in De borstwaartsom