De port de bras is één van de danspassen binnen het turnen:Vanuit 1e positie; hoofd: licht getild naar links, kijken naar rechterhand.Armen: openen naar 2e positie; handpalmen: naar boven;Hoofd: kijken naar rechts.Handpalmen: draaien naar beneden;Hoofd: draait naar links Armen: naar laag; hoofd: naar neutraal

Artikelen in Port de bras