De zolendraai is één van de turnelementen binnen het turnen. Vanuit streksteun op de brug ophurken met je voeten tussen je handen. Je benen helemaal uitstrekken tot een verticale houding. Vervolgens achterwaarts een rondje draaien om de ligger waarbij je voeten en handen op de stok komen. Eindpostie is in hurkzit op de ligger. https://www.youtube.com/playlist?list=PLa6i_o8-uCGFsZJnG_HWLdShD3DN1nu2c

Artikelen in Zolendraai