Parallel is één van de gebruikte termen binnen het turnen om de turn(st)ers te positioneren. Gelijk aan, bijvoorbeeld parallel aan de balk staan.

Artikelen in Parallel