De A waarde is één van de moeilijkheidswaarden. De turnelementen uit het FIG worden opgedeeld in verschillende moeilijkheidswaarden. De turnenelementen worden opgedeeld in TA, A t/m G. Een TA-element zijn de makkelijke elementen, G de moeilijkste.

Artikelen in A waarde