Het NTS-regelement is het Nationaal turn systeem dat in Nederland gehanteerd wordt binnen de turnsport. De divisies 1 t/m 6 vallen binnen het NTS reglement.

Artikelen in NTS