Turnelementen zijn een andere benaming voor een turnonderdeel, zoals een handstand, radslag etc. De elementen worden opgedeeld in groepen van bewegingen en niveau (TA, A t/m G). TA is het makkelijkste, G het moeilijkst.

Artikelen in Turnelementen