Het duikelen is een motorische basisvaardigheid waarbij je over de breedteas over de kop gaat, bijvoorbeeld over een trapezestok of rekstok.

Artikelen in Het duikelen