In de gymsport spreken we van verschillende organisatievormen die kunnen worden toegepast. Een van deze organisatievormen heet  een klassikale les.  Als de kinderen gymmen in een klassikale les,  betekent dit dat zij allemaal tegelijk dezelfde instructie krijgen, en met dezelfde opdracht bezig zijn. Een voorbeeld van een klassikale les is een spelles, zoals en tikspel. Een klassikale les is ook een les waarbij er bijvoorbeeld met de hele groep trampoline wordt gesprongen.

Artikelen in Klassikale les