In de gymles hebben we het vaak over methodieken. Een methodiek is een klein oefenvormpje om een deel van een uiteindelijk groter geheel onder de knie te krijgen. Een voorbeeld van methodieken bij de grondvorm balanceren, is met 1 voet staan op een blokje. Dit is een oefenvormpje, dus een van de methodieken, met als uiteindelijke doel om de balans bij het kind te vergroten.

Artikelen in methodieken