In de gymsport spreken we van verschillende organisatievormen die kunnen worden toegepast. Een van deze organisatievormen heet een vrije les met instructie.  Bij een vrije les met instructie hebben de kinderen de vrijheid om zelf hun toestel uit te kiezen, of de volgorde van de toestellen. Echter, bij elk toestel is wel een instructie gegeven. Anders dan in de vrije les, mogen ze hier dus niet zelf weten wat ze op het toestel doen.Het voordeel van een vrije les met instructie is dat de kinderen hun eigen kunnen en angsten aan het ontdekken zijn. Ze worden zelf gestimuleerd en meegenomen in het leerproces.  Je geef het kind eigenaarschap over de lesHet nadeel van een vrije les is dat kinderen soms te veel hun eigen ding gaan doen, wat ook kan inhouden dat ze helemaal niets doen. Of juist constant bij 1 toestel blijven, en zo wellicht te weinig leerrendement uit de les halen.

Artikelen in vrije les met instructie