In de gymsport spreken we van verschillende organisatievormen die kunnen worden toegepast. Een van deze organisatievormen heet een vrije les.  Als de kinderen gymmen in een vrije les,  betekent dit dat zij tijdens deze les zelf mogen weten wat ze gaan doen op de toestellen die zijn klaar gezet. Het voordeel van een vrije les is dat de kinderen hun eigen kunnen en angsten aan het ontdekken zijn. Ze worden zelf gestimuleerd en meegenomen in het leerproces.  Je geef het kind eigenaarschap over de les Het nadeel van een vrije les is dat kinderen soms te veel hun eigen ding gaan doen, wat ook kan inhouden dat ze helemaal niets doen. Of juist constant bij 1 toestel blijven, en zo wellicht te weinig leerrendement uit de les halen.

Artikelen in vrije les