Groepsvorm. Een van de gebruikte organisatievormen binnen de turnlessen van de turnvereniging. De turnsters in groepjes aan opdrachten laten werken.

Artikelen in Groepsvorm