De buikdraai is één van de turnelementen binnen het turnen. Vanuit streksteun op de ligger je benen eerst zo ver mogelijk naar voren hellen om deze vervolgens zo hoog mogelijk achter op te zwaaien, vervolgens vanuit deze opzwaaien je heupen weer richting de ligger brengen en een rondje achterover om de stok heen draaien. Eindpositie in streksteun. https://www.youtube.com/playlist?list=PLa6i_o8-uCGH_X9pNdbT9FulgALzUIzsX

Artikelen in Buikdraai