De opzwaai is één van de turnelementen binnen het turnen. Bijvoorbeeld op brug: vanuit streksteun je benen eerst zo ver mogelijk naar voren hellen om deze vervolgens zo hoog mogelijk achter op te zwaaien.

Artikelen in Opzwaai