Het code of points beschrijft de technische eisen en puntentelling van de wedstrijd oefeningen op alle niveaus. Dit regelement beschrijft ook de gedragsregels en rechten van de turn(st)er, begeleidings-richtlijnen voor de coach, richtlijnen voor de jury.

Artikelen in Code of Points