Code of Points
Het code of points beschrijft de technische eisen en puntentelling van de wedstrijd oefeningen op alle niveaus. Dit regelement beschrijft ook de gedragsregels en rechten van de turn(st)er, begeleidings-richtlijnen voor de coach, richtlijnen voor de jury.

Artikelen in Code of Points