Instap t/m jeugd 1 heeft vaste vooraf samengestelde oefeningen volgens het NTS-regelement. Het wordt ook wel verplichte oefenstof genoemd.

Artikelen in Voorgeschreven oefenstof