Grove motoriek is iets wat wel veelvuldig oefenen tijdens de kleutergymles. Grove motoriek is het vermogen om te bewegen in grote grove bewegingen, bijvoorbeeld rennen en springen.Andere voorbeelden van het ontwikkelen van de grove motoriek in de kleutergymles, zijn:
  1. diepspringen
  2. hinkelen
  3. huppelen
  4. rollen
  5. duikelen

Artikelen in Grove motoriek