Als we spreken over mijlpalen, dan hebben we het over bepaalde momenten tijdens het opgroeien van het jonge kind, waarbij het een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Voorbeelden van mijlpalen in de ontwikkeling van een kind zijn:
  1. zitten
  2. kruipen
  3. hanteren van klein materiaal
  4. lopen
  5. huppelen
  6. hinkelen

Artikelen in mijlpalen