Assistenten en turntrainers vinden met deze tips voor gymverenigingen
10 juli 2020 
6 min. leestijd

Assistenten en turntrainers vinden met deze tips voor gymverenigingen

De zomervakantie is in aantocht. Op social media zien we de ene naar de andere oproep voor turntrainers verschijnen. Turntrainers vinden is een terugkerend probleem bij het overgrote deel van de gymnastiekverenigingen in Nederland. Hoe zorg je er nu voor dat je de juiste leiding voor je club vindt? En hoe kom je aan enthousiaste en fanatieke assistenten? Dat laten we je in deze blog zien!

turntrainers-vinden

Turntrainers vinden -> doelgroep: turn(st)ers

Elke doelgroep heeft andere motieven om te helpen bij de vereniging. Turn(st)ers zijn belangrijke potentiële trainers voor de toekomst.

Benaderwijze turnsters

Verenigingen vergeten het vaak om de jeugd persoonlijk te vragen om te assisteren. Veel turn(st)ers voelen zich vereerd als ze mogen assisteren bij de vereniging. Ze zullen dit zelf niet snel kenbaar maken bij de vereniging. Het is dus belangrijk dat de vereniging (en trainers) hier zelf actief initiatief in nemen.

Tips die ervoor zorgen dat leden in de toekomst gaan assistenten en lesgeven:

 • Laat turn(st)ers elkaar helpen en hulpverlenen in de les
 • Leg aan de turn(st)ers uit hoe ze moeten hulpverlenen
 • Laat turn(st)ers opdrachten uitleggen aan andere turn(st)ers
 • Laat turn(st)ers tips aan elkaar geven.

turntrainers-vinden

Recreatieleden

Veel verenigingen hebben moeite met behouden van 12+ leden. Door recreatieleden op jonge leeftijd te betrekken als assistent, voelen ze zich meer verbonden met de vereniging wat bijdraagt aan ledenbehoud. Turntrainers vinden in de toekomst wordt hierdoor een stuk makkelijk, doordat je uit ‘je eigen vijver kunt vissen’.

Selectieleden

Selectieleden zijn (over het algemeen) meer en langer verbonden aan de vereniging. Daarnaast is vaak de technische kennis vanuit ervaring hoger dan de meeste leden.

Turntrainers vinden -> doelgroep: ouders

Ouders van leden worden meestal niet gezien als potentiële trainers, en turntrainers vinden onder de ouders van leden komt niet heel vaak voor. Toch zijn er genoeg praktijkvoorbeelden waarbij ouders op den duur opgeleid zijn tot goede trainers.

Benaderwijze ouders

Bij sommige lesgroepen zijn er ouders die goed in staat zijn om te assisteren bij lessen. Je weet alleen van tevoren meestal niet welke ouder hiervoor geschikt is. Of welke ouders hier interesse in hebben. Het is dus belangrijk om verbinding met ouders te maken. Toon interesse in ouders en probeer te achterhalen wat voor achtergrond de ouder heeft. Het kan ook voorkomen dat een ouder bijvoorbeeld in het verleden voetbaltrainingen heeft gegeven. Daarmee heeft het dus al wat ervaring heeft met training geven. Mooie kans om zo’n ouder te laten assisteren in de lessen! Gebruik intakegesprekken met nieuwe leden om ze te verwelkomen bij de vereniging. Het is dan een goed en duidelijk moment om meer over het lid en de ouders te weten te komen. En om meer over de vereniging te vertellen.

Tips

 • Organiseer kijklessen (of zelfs nog liever meedoe lessen) om de ouders op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met turnen.
 • Ouders zijn een belangrijke doelgroep voor andere vrijwilligerstaken.
 • Ouders zijn vooral verbonden aan hun kind en minder aan de vereniging. Des te sterker je de verbinding met de vereniging weet te maken des te langer blijven de leden (en de ouders).
 • Werk aan ledenbehoud om het verloop van leden en ouders te verminderen.

Doelgroep: assistenten

Assistenten zijn een belangrijke doelgroep voor de interne werving van trainers bij de vereniging. Zeker gezien interne werving op de langere termijn vaak beter werkt dan externe werving.

Benaderwijze assistenten

Probeer assistenten eerst laagdrempelig te laten “proeven” aan de rol als assistent. Vraag een assistent om één les te komen assisteren (het liefst door de trainer van de les zelf laten vragen). Evalueer vervolgens samen de les en ga vanuit daar het aanbod “het begeleidingstraject” verlengen. Vraag of de assistent de komende 6 weken wil komen assisteren. Ga daarbij ook langzaam de “verantwoordelijkheden” opschroeven. Laat de assistent bijv. een keer een spel bedenken en/of geven. Afhankelijk van de leeftijd en ervaring van de assistent kun je het vervolgtraject bespreken. Turntrainers vinden wordt hierdoor een stuk makkelijk, en tevens weet je al wat de kwaliteiten van je potentiële leiding zijn!

Tips

 • Als een assistent voor het eerst komt assisteren heeft hij/zij meestal geen of weinig ervaring met assisteren. Begeleiding van de assistenten is dus erg belangrijk! In de praktijk wordt dit soms vergeten door de trainers en vereniging.
 • Assistenten zijn vaak jong en kunnen erg onzeker zijn. Geef ze dus vooral regelmatig complimenten waar ze meer zelfvertrouwen van krijgen.
 • Persoonlijk vragen werkt het beste en laat ze ook extra assistenten vragen om te helpen.
 • Veel (jonge) assistenten weten niet wat “assisteren” betekent of inhoudt. “Helpen” is duidelijker en klinkt laagdrempeliger.

 Doelgroep: trainers

Trainers zijn een lastige doelgroep om te werven. Trainers moet je meestal intern opleiden of extern werven. Het is dus belangrijk om zuinig op de trainers te zijn. Waardering = key!

Motieven turntrainers

De motieven van trainers om bij een vereniging te blijven zijn vaak wisselend:

 • De vereniging heeft een duidelijke visie.
 • De visie van de vereniging past bij de ambities van de trainer.
 • De vereniging heeft goede arbeidsvoorwaarden of legt goed uit waarom ze dit (nog) niet kunnen bieden.
 • Er is voldoende groei mogelijk bij de vereniging of de trainer accepteert de huidige situatie.
 • Er zijn weinig extra taken voor de trainer of de trainer heeft voldoende tijd om de taken uit te voeren. En ontvangt eventueel waardering voor de extra taken.
 • Er is veel persoonlijke aandacht.
 • Er is veel waardering vanuit de vereniging.

 Tips

 • Trainers worden meestal getriggerd als ze worden gevraagd naar hun ambities binnen het turnen. Het is dus belangrijk om te op de hoogte te zijn van de ambities van de trainers.
 • Het is ook erg interessant om aan een trainer te vragen waarom hij/zij training geeft. Dit kan de passie van een trainer voor training geven flink aanwakkeren.
 • Er wordt (onbewust) vaak veel van trainers gevraagd, let erop dat je ze niet overvraagd.

 Verbondenheid

Verbondenheid met de vereniging en andere trainers is erg belangrijk. Bied trainers voldoende mogelijkheden om te kunnen sparren met andere trainers (ook van andere verenigingen).

 • Maak een Whatsapp groep aan (of een ander medium) waar trainers van de vereniging met elkaar kunnen communiceren.
 • Laat trainers regelmatig bijscholingen volgen.
 • Laat trainers regelmatig met elkaar meelopen, benoem dit ook eventueel in de voorwaarden. Of laat ze sommige lessen samen verzorgen.
 • Creëer eventueel een buddysysteem.
 • Plan af en toe een trainersborrel.
 • Laat trainers aansluiten bij een community. Bijvoorbeeld De Trainers Community van Beter Turnen.

Benaderingstips

Persoonlijk benaderen

De meeste mensen weten dat persoonlijk benaderen het allerbeste werkt. Toch zijn er een paar handige methoden die je kunt toepassen om de kans te vergroten, dat iemand ja zegt om de vereniging te helpen met assisteren of lessen te verzorgen.

De “empowerment” aanpak

De hersenen van mensen worden geactiveerd op het moment dat ze positieve feedback ontvangen. Het kan dus bijdragen door eerst iemand een compliment te geven voordat je direct ingaat op de trainerswerving., bijvoorbeeld. “ik zie dat je goed met kinderen om kunt gaan, zou je het niet leuk vinden om eens te assisteren bij de les?”.

De “wil je ons helpen?” aanpak

Mensen staan vaak open om iemand te helpen, als iemand daar om vraagt zonder dat het duidelijk is wat de hulpvraag precies is. Tevens is het een mooie opening om een potentiële vrijwilligers te informeren over de vereniging.

De “wederkerigheid” aanpak

Vanuit verschillende theorieën is bewezen dat je als persoon graag iets terug doet voor iemand, die iets voor jou heeft gedaan/ of iets aan jou heeft gegeven. Als vereniging kun je deze manier op verschillende manieren benutten. Dat kan door iets voor een lid te doen of door een lid/ouder een kleinigheidje te geven. Vanuit de theorieën blijkt de grootte van de attentie weinig uit te maken. Geef een nieuw lid dus een pen (met een logo van de vereniging erop) of een ander welkomst attentie, om deze theorie vanaf het begin af te implementeren.

De “gemeenschappelijk” aanpak

Mensen blijken meer vertrouwen in anderen te hebben op het moment dat er gemeenschappelijke overeenkomsten zijn tussen de personen. Het kan dus handig zijn om in een gesprek iets gemeenschappelijks te benoemen, zoals: “mijn kind zit ook op turnen bij de vereniging”.

De “koetjes en kalfjes” aanpak

Als Nederlander zijn we vaak erg direct. Zo ook als we op zoek zijn naar vrijwilligers en trainers. De nood is vaak hoog en we willen snel weten of iemand inzetbaar is voor de vereniging. Het is juist effectief (en heel gezellig) om eerst een praatje te maken en te vragen naar de interesses van de potentiële assistent/trainer.

Eigenaarschap creëren

Probeer leden (en ouders) vooral mee te laten denken over de vereniging i.p.v. enkel te vragen of iemand een vrijwilligerstaak in kan vullen. Op het moment dat mensen zelf ideeën of oplossingen verzinnen is de kans een stuk groter dat diegene bereid is om te helpen bij de uitvoering van het idee. Turntrainers vinden in de toekomst wordt hiermee wellicht een makkelijkere taak.

Extra tips om assistenten en turntrainers te vinden

Bij sommige gymnastiekverenigingen en met name bij selectiegroepen komt het voor dat ouders niet of gedeeltelijk mogen kijken bij trainingen van hun kind. Verenigingen hebben hier vaak goede onderbouwingen voor. Wel is het goed om ervan bewust te zijn dat je hierdoor als vereniging moeilijker contact maakt met de ouders van leden, lees: potentiële vrijwilligers/hulpouders. Zeker ouders van selectieleden kunnen erg betrokken zijn en bereid zijn om te helpen. Het is dus verstandig om regelmatig kijklessen/meedoe lessen te organiseren als ouders niet mogen blijven kijken tijdens de lessen.

Kun je meer tips gebruiken? Bekijk dan al onze tools & downloads voor gymverenigingen.

Over de schrijver
Paul Verheul is oprichter van Beter Turnen. Hij doet al 25 jaar aan turnen en geeft al meer dan 10 jaar training. Op zijn 18e is hij pas begonnen met topsport. Hij heeft geleerd dat alle gemotiveerde turn(st)ers (en trainers) met de juiste hulp, ontzettend veel kunnen leren binnen het turnen, ongeacht het niveau. Na zijn topsport carrière heeft hij besloten om zijn kennis over te dragen aan anderen.Quote: "Streef naar progressie, niet perfectie."
Reactie plaatsen