Intrinsieke en extrinsieke motivatie
05 juni 2023 
5 min. leestijd

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Motivatie verwijst naar de drijvende krachten achter ons gedrag, de redenen waarom we bepaalde doelen nastreven, acties ondernemen of specifieke taken voltooien. Het is de innerlijke of externe energie die ons aanzet tot actie en ons helpt om volhardend en gefocust te blijven bij het nastreven van onze doelen.

Motivatie kan worden onderverdeeld in twee brede categorieën: intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie.

We gaan even wat dieper in op intrinsieke en extrinsieke motivatie. Na het lezen van deze blog zal je zien dat er wel degelijk verschillen zijn in deze twee type motivatie. Hier kan je mogelijk gebruik van maken tijdens je training.

intrinsieke-motivatie

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie verwijst naar de innerlijke drang en interesse die een persoon voelt om een bepaalde activiteit te ondernemen, zonder externe beloningen of prikkels. Bij sporten betekent intrinsieke motivatie dat je sport omdat je er plezier in hebt, voldoening uit haalt, of omdat je het als een waardevol onderdeel van je leven beschouwt.

Intrinsieke motivatie tijdens het sporten kan verschillende voordelen hebben. Ten eerste kan het leiden tot een langdurige betrokkenheid bij sportactiviteiten. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, zijn vaak meer geneigd om actief te blijven en een consistente trainingsroutine te handhaven, zelfs als ze geen directe externe beloningen ontvangen.

Daarnaast kan intrinsieke motivatie zorgen voor een betere kwaliteit van de sportervaring. Als je vanuit intrinsieke motivatie sport, ben je meer gefocust op de activiteit zelf, in plaats van op externe resultaten zoals winnen of het behalen van een bepaald doel. Dit kan leiden tot een diepere betrokkenheid bij de sport, meer plezier en een gevoel van voldoening, ongeacht de uiteindelijke uitkomst.

Intrinsiek gemotiveerd zijn tijdens het sporten kan ook de kans vergroten dat je je persoonlijke doelen behaalt. Wanneer je intrinsiek gemotiveerd bent, ben je meer geneigd om je te concentreren op het proces in plaats van alleen op het eindresultaat. Je hebt meer plezier in de oefeningen en trainingen die je doet, en dat kan je helpen om consistent en gedisciplineerd te blijven.

Er zijn verschillende manieren om intrinsieke motivatie tijdens het sporten te vergroten. Het is belangrijk om activiteiten te kiezen die je leuk vindt en die aansluiten bij je interesses en persoonlijke voorkeuren. Als je plezier hebt in wat je doet, zul je meer intrinsiek gemotiveerd zijn om ermee door te gaan.

doelen-stellen

Doelen stellen

Ook het stellen van doelen die betekenisvol en uitdagend zijn, maar tegelijkertijd haalbaar, kan helpen om intrinsieke motivatie te bevorderen. Het is belangrijk om te streven naar persoonlijke groei en verbetering, in plaats van jezelf constant te vergelijken met anderen.

Tot slot is het nuttig om de nadruk te leggen op de positieve aspecten van het sporten. Focus op de voldoening die je haalt uit de activiteit zelf, de voordelen voor je gezondheid en welzijn, en de positieve effecten die het kan hebben op andere gebieden van je leven.

Kortom, intrinsieke motivatie tijdens het sporten gaat over het genieten van de activiteit zelf en de persoonlijke waarde die je eraan hecht. Door activiteiten te kiezen die je leuk vindt, doelen te stellen die betekenisvol zijn en te focussen op de positieve aspecten, kun je je intrinsieke motivatie vergroten en een duurzame en bevredigende sportroutine ontwikkelen.

Extrinsieke motivatie 

Extrinsieke motivatie verwijst naar de motivatie die voortkomt uit externe factoren, zoals beloningen, erkenning, prijzen, straffen of sociale druk. Het houdt in dat je sport om iets buiten de activiteit zelf te verkrijgen, zoals materiële beloningen, sociale goedkeuring of het vermijden van negatieve consequenties.

Extrinsieke motivatie tijdens het sporten kan verschillende vormen aannemen:

Beloningen: Dit omvat het ontvangen van materiële beloningen, zoals geld, prijzen of cadeaus, als een stimulans om te sporten. Bijvoorbeeld, deelname aan een wedstrijd met een geldprijs kan mensen motiveren om actief deel te nemen.

Sociale goedkeuring: Dit omvat het ontvangen van erkenning, lof of bewondering van anderen voor je sportieve prestaties. Bijvoorbeeld, wanneer vrienden, familie of het publiek je aanmoedigen en complimenteren voor je sportieve vaardigheden, kan dit een extrinsieke motivatie vormen om door te gaan met sporten.

Prestatiedoelen: Dit omvat het stellen van doelen gericht op het behalen van specifieke prestaties of resultaten, zoals het winnen van een wedstrijd, het breken van een persoonlijk record of het behalen van een bepaald niveau van succes. Het nastreven van deze doelen kan externe prikkels bieden om je gemotiveerd te houden tijdens het sporten.

Sociale druk: Dit omvat het gevoel van verplichting of de verwachtingen van anderen om te sporten. Bijvoorbeeld, wanneer je je gedwongen voelt om aan een sportactiviteit deel te nemen vanwege sociale verwachtingen, groepsdruk of de wens om aan bepaalde normen te voldoen.

Het is belangrijk op te merken dat extrinsieke motivatie niet per se negatief is. Externe beloningen en erkenning kunnen nuttig zijn als initiële prikkels om mensen aan te moedigen om actief te worden en te blijven sporten. Ze kunnen ook helpen bij het creëren van een gevoel van voldoening en trots bij het behalen van bepaalde doelen.

Echter, voor langdurige betrokkenheid bij sportactiviteiten is het belangrijk om ook intrinsieke motivatie te cultiveren. Intrinsieke motivatie komt voort uit de voldoening en het plezier dat je haalt uit de activiteit zelf. Het is de innerlijke drang om te sporten omdat je er intrinsiek waarde aan hecht, plezier uit haalt en jezelf uitdaagt.

Een ideale situatie is wanneer extrinsieke motivatie uiteindelijk kan overgaan in intrinsieke motivatie. Dit kan gebeuren wanneer mensen de positieve ervaringen en voldoening die ze halen uit de sportactiviteit zelf gaan waarderen en zich niet langer uitsluitend richten op externe beloningen.

Het is belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie tijdens het sporten.

Beide vormen van motivatie kunnen een rol spelen tijdens het sporten, afhankelijk van de situatie en de context. Het is echter belangrijk op te merken dat intrinsieke motivatie over het algemeen wordt beschouwd als een krachtigere en duurzamere vorm van motivatie, omdat het voortkomt uit onze eigen innerlijke behoeften en verlangens.

talent

Heeft talent invloed op je motivatie?

Ja, talent kan zeker invloed hebben op motivatie. Talent verwijst naar de natuurlijke aanleg of bekwaamheid van een persoon voor een bepaalde activiteit. Wanneer iemand getalenteerd is in een bepaald gebied, kan dit leiden tot een hoger niveau van motivatie om zich in te zetten en te verbeteren in die activiteit.

Er zijn verschillende manieren waarop talent en motivatie met elkaar kunnen interageren:

Intrinsieke motivatie: Talent kan intrinsieke motivatie stimuleren. Wanneer iemand getalenteerd is in een bepaalde sport of activiteit, kunnen ze van nature genieten van het beoefenen ervan. Het succes dat ze behalen door hun talent kan hen intrinsiek motiveren om door te gaan met de activiteit en zichzelf verder te ontwikkelen.

Externe motivatie: Talent kan ook externe motivatiebronnen aantrekken, zoals erkenning, prijzen of kansen op succes. Wanneer iemand opvalt vanwege zijn talent, kunnen ze aanmoediging en waardering ontvangen van anderen, wat hen kan motiveren om door te gaan en hun talent verder te ontwikkelen.

Uitdagingen en doelen: Talent kan ook invloed hebben op de uitdagingen en doelen die iemand zich stelt. Mensen met talent kunnen hogere doelen stellen of uitdagendere prestaties nastreven, omdat ze geloven dat ze het potentieel hebben om te slagen. Dit kan leiden tot een hogere motivatie om te werken aan het verbeteren van hun vaardigheden en het maximaliseren van hun potentieel.

Volharding en doorzettingsvermogen: Talent kan iemand helpen om tegenslagen en moeilijkheden te overwinnen. Wanneer iemand getalenteerd is, kunnen ze sneller vooruitgang boeken en positieve resultaten behalen, wat kan bijdragen aan hun motivatie om door te gaan, zelfs wanneer ze worden geconfronteerd met uitdagingen of obstakels.

Over de schrijver
Reactie plaatsen