Sponsoren vinden, tips en stappenplan voor de turnvereniging
13 april 2020 
9 min. leestijd

Sponsoren vinden, tips en stappenplan voor de turnvereniging

Gymverenigingen zijn regelmatig op zoek naar manieren om het budget van de vereniging te vergroten. Veel verenigingen zijn afhankelijk van de inkomsten uit lidmaatschappen en externe sponsorinkomsten. Tegenwoordig zijn er heel veel manieren om geld in te zamelen voor de vereniging. Dit beperkt zich deze dagen niet langer tot de traditionele manieren om de vereniging te laten sponsoren. Ook hoef je als vereniging ook geen eigen turnhal of gymzaal in beheer te hebben om succesvol sponsoren te kunnen werven. Met de groei van het internet beperkt het werven van sponsoren zich ook niet alleen tot fysiek sponsoren. Want ook online zijn er veel mogelijkheden om sponsoren te vinden. In dit blog artikel delen we een aantal tips waar je op moet letten om succesvol extra inkomsten te generen voor de gymvereniging.

sponsoren-airtrack-gymvereniging

Airtracks

Inhoudsopgave

1. Bepaal wat het streefdoel is

1.1. Doelen stellen

Om sponsorwerving succesvol te maken is het altijd belangrijk om te bepalen waarom je extra inkomsten wil binnenhalen voor de vereniging. Waarom is het voor de vereniging belangrijk om extra budget te hebben? Wanneer het duidelijk is waar het geld voor nodig is, is het veel gemakkelijker om aan leden en buitenstaanders te beargumenteren waarom jullie geld inzamelen. Wanneer het duidelijk is waar je het geld voor nodig hebt, is het ook veel makkelijker om een streefdoel te bepalen. Een streefdoel bepalen werkt het beste als het concreet en “tastbaar” is. Als de vereniging bijvoorbeeld spaart voor een nieuwe airtrack dan kan het goed werken om een grote poster op te hangen bij de vereniging met het spaardoel in zicht. Zo wordt elk lid steeds herinnerd waar de vereniging voor aan het sparen is.

Een vereniging zou dit op de volgende wijze kunnen beargumenteren: “Op dit moment hebben we alleen een lange mat in de gymzaal. Zonder een airtrack zullen de blessures van onze leden blijven toenemen en dit willen we graag voorkomen. Daarnaast hebben de leden de mogelijkheid om moeilijkere sprongen te leren met behulp van een airtrack.”

sponsoren-werven-airtrack-gymclub

1.2. Streefdoel

Als het bekend is waarom je extra inkomsten nodig hebt voor de vereniging, kun je gaan bepalen wat er nodig is om deze wensen na te kunnen streven. Het streefdoel. Een streefdoel zorgt ervoor dat de vereniging een concreet doel heeft om ergens voor te “sparen”. Hierdoor wordt het doel meetbaar en is het gedurende het proces goed in kaart te brengen hoe ver de vereniging is met het streefdoel. Des te specifieker het doel des te beter het haalbaar is om het gestelde doel te behalen.

Voorbeelden van streefdoelen:

 • Komend seizoen willen we 10% extra inkomsten hebben t.o.v. de totale inkomsten van het afgelopen jaar.
 • Aan het eind van het seizoen willen we een airtrack van 10.000 euro aanschaffen.
 • Volgend seizoen willen we alle leden een gratis turnkamp van de vereniging aanbieden, de vereniging spaart 1800 euro om dit aan alle leden aan te kunnen bieden.

Tot slot ga je bedenken op welke wijze je de extra inkomsten gaat binnenhalen. Wil je dit uit de leden halen, vanuit externe partners of door extra activiteiten te organiseren. Dit geeft een extra focus op je streefdoel.

Voorbeelden:

 • Komende twee seizoenen gaan we 10% meer inkomsten genereren vanuit de leden;
 • Komende 3 maanden halen we 2500 euro aan extra inkomsten op met behulp van externe partners;
 • Komend seizoen halen we 1000 euro aan extra inkomsten op door evenementen te organiseren;
 • Komende 6 maanden gaan we 5% extra inkomsten ophalen via de verenigingssite.

2. Draagvlak en eigenaarschap

draagvlak-sponsoring-turnvereniging

Sponsoropdracht

2.1. Draagvlak creëren

Om succesvol meer inkomsten te kunnen genereren bij de vereniging is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is om hier aan te werken. Meestal kiezen verenigingen ervoor om één persoon aan te wijzen voor sponsorwerving, of starten een sponsorwervingscommissie. Het is belangrijk dat er een klein groepje beschikbaar is dat faciliteert en inspireert. Je hoeft niet per se zelf sponsoracties op te zetten. Je kunt ook de doelen opstellen en mensen van de vereniging bij elkaar brengen om acties te bedenken en uit te laten voeren.

2.2. Deel en informeer leden

Deel de streefdoelen met de leden. Laat ze weten wat je wilt bereiken. Bij veel inzamelacties heb je de leden namelijk nodig om meer inkomsten te generen. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk om de leden te betrekken en mee te nemen in het wervingsproces.

2.3. Sponsorwerving laten leven

Als voorbeeld kun je de Grote Club Actie nemen. Het komt vaak voor dat verenigingen het concept kort uitleggen en leden al snel een Grote Club Actie boekje in de handen gedrukt krijgen. Het is dan aannemelijk dat wanneer er weinig enthousiasme aanwezig is bij de leden, er weinig loten verkocht worden. Dat is helaas een gemiste kans. Dit kan echt een verschil tussen duizenden euro opleveren. Zo kennen we verenigingen die maar net 100 euro hebben ingezameld. Maar we kennen ook kleine verenigingen die 2000 euro hebben ingezameld.

Het werkt vaak een stuk beter met een systematische aanpak waarin de leden meegenomen worden in het proces.

2.4. Voorbeeld van een systematische aanpak voor de sponsorwervingsactie

 1. Een week vooraf een email sturen met een persoonlijke video (bijvoorbeeld gemaakt door een groep trainers of turnsters). Waarin je uitlegt wat je gaat doen. Waar de vereniging voor spaart en wat de leden eraan hebben.
 2. De week erna in de lessen delen de personen uit de video de Grote Club Actie boekjes uit in de lessen.
 3. Gedurende de weken stuur je een paar mailtjes met de huidige status van de club loten verkoop. Zo weten de leden hoe ze ervoor staan en worden ze betrokken bij het proces.
 4. Een paar dagen voor het eind een reminder sturen dat de leden nog maar een paar dagen hebben. Zo creëer je meer urgentie bij de leden.
 5. Na de wervingsactie een bedank mail (het liefst zo persoonlijk mogelijk) waarin de resultaten gepresenteerd worden. Het is altijd belangrijk om de leden te informeren over wat er uiteindelijk is opgehaald.

Veel van bovenstaande stappen kun je automatiseren en inplannen waardoor je zelf niet alles handmatig hoeft uit te voeren. Op het Beter Turnen Platform leren we bestuursleden hoe ze automatiseringen kunnen toepassen in de vereniging. Dat scheelt vrijwilligers een hoop tijd!

2.4. Eigenaarschap

Bij vrijwel alle sponsor- en inzamelacties wil je dat de personen die de acties uit gaan voeren het gevoel van voldoende eigenaarschap voelen. Hierdoor zorg je ervoor dat ze volledig achter de werving staan. Mensen ervaren het meeste eigenaarschap wanneer ze zelf ergens voor gekozen hebben. Of zelfs nog beter, wanneer ze iets zelf bedacht hebben. Wanneer mensen zelf iets bedenken is de kans het grootst dat het ook uitgevoerd wordt met 100% commitment. Deze commitment is het belangrijkst voor het succesvol kunnen werven van inkomsten.

eigenaarschap-sponsoren-gymvereniging

Eigenaarschap

2.5. Focus

Wanneer je als vereniging meer inkomsten wil genereren is het belangrijk om te focussen op één of maximaal twee methoden tegelijk. Uiteraard kun je een jaarplanning maken met meerdere acties, maar plan nooit meerdere acties tegelijk in dezelfde periode. Je kunt beter een actie optimaal uitvoeren en met één actie 1500 euro binnenhalen. Dan dat je in totaal 1000 euro binnenhaalt met twee acties van 500 euro.

stappenplan-cursus-sponsorwerving

Stappenplan cursus sponsorwerving

2.6. Feiten en cijfers kunnen aantonen

Vooral wanneer je sponsoren wilt werven is het belangrijk dat je de statistieken van de vereniging weet. Potentiële sponsorbedrijven zullen altijd vragen: “whats in it for me?” Als je een nieuwe sponsor wil vinden moet je iets te bieden hebben. Een bericht of mailtje sturen met “wilt u onze vereniging sponsoren?” volstaat tegenwoordig helaas niet meer en zal weinig effect hebben. Je zult vast herkennen dat je daarmee überhaupt weinig reacties op je vraag krijgt. Onderstaande checklist helpt met het in kaart brengen van het bereik van de vereniging.

 • Hoeveel leden heeft de vereniging?
 • Social Media volgers, hoeveel heeft de vereniging er?
 • Hoeveel bezoekers heeft de website gemiddeld per maand?
 • Hoeveel evenementen organiseert de vereniging in een seizoen?
 • Hoe vaak kan de naam van de potentiele sponsor genoemd worden?
 • Hoe vaak komt het logo van de potentiele sponsor in beeld?
 • Wat levert het de potentiële sponsor concreet op?

Om de feiten en cijfers te verzamelen kun je de statistieken opzoeken op alle Social Media kanalen en bijvoorbeeld met behulp van Google Analytics. Beter Turnen helpt de verenigingen die Kickstart lid zijn stap voor stap om deze methoden toe te passen.

3. De naam en het moment van de sponsoractie

Sponsorwerving, inzamelacties en fundraising. Allemaal verschillende namen voor het inzamelen van geld. Denk goed na over de naam van de wervingsactie. Voor sommige mensen klinkt “sponsor” veel groter en professioneler dan geld ophalen of inzamelactie. Gebruik de naam dat bij het doel van de wervingsactie en de potentiële doelgroep past.

Het is ook belangrijk dat de vereniging niet steeds dezelfde wervingsvormen gebruikt in dezelfde periode. Wanneer je de ene maand speculaas aan de deur verkoop en de maand daarna weer chocola, dan krijg je snel negatieve reacties van de buurt. Je wilt juist als vereniging dat de mensen blij zijn om jouw vereniging te sponsoren.

4. Stimuleringsmethoden om meer sponsoren binnen te halen

sponsoren-turnen-airtrack

4.1. De wet van wederkerigheid

Vanuit verschillende theorieën is bewezen dat je als persoon graag iets terug doet voor iemand die iets voor jou heeft gedaan/ of iets aan jou heeft gegeven. Probeer dus als vereniging niet alleen altijd geld op te halen maar probeer ook iets terug te geven. Vanuit de theorieën blijkt dat de grootte van de attentie weinig uit maakt. Probeer bijvoorbeeld de leden pennen van de vereniging (met het logo van de vereniging erop) te geven. En geef ze eventueel een begeleidend kaartje die ze weg kunnen geven aan anderen.

Stel je eens voor dat er iemand aan de deur komt die je iets wilt geven? Hoe leuk zouden de meeste mensen dat wel niet vinden? Laat de betreffende leden dezelfde personen twee weken later opzoeken met de inzamelactie. Niet alleen is het dan voor de leden makkelijker om deze mensen te benaderen maar de kans is ook veel groter dat ze de vereniging willen sponsoren. En waarschijnlijk ook met een hoger bedrag. De kosten van de pennen heb je daarmee al snel terugverdiend. Daarnaast kan deze actie de vereniging positief promoten en kan het zelfs nieuwe leden opleveren waardoor je nog eens extra inkomsten krijgt.

4.2. Communicatie en landingspagina`s

Werk op de website van de vereniging met landingspagina`s per sponsoractie. Een landingspagina is een losse pagina op een website dat om één onderwerp draait en één actie heeft. Wij begeleiden de verenigingen die Kickstart lid zijn bij Beter Turnen hoe je goede landingspagina`s maakt. Met een landingspagina kan je de sponsorwervingsactie duidelijk toelichten.

Dit werkt een stuk beter dan een klein stukje tekst dat weggestopt staat op de website. Daarnaast kunnen anderen de actie ook gemakkelijker delen op Social Media. Je kunt dan een directe link plaatsen op Social Media zodat mensen niet de hele site hoeven door te scrollen en direct de wervingsactie kunnen zien. Dit werkt ook een stuk beter wanneer je leden een mail stuurt met de betreffende link. In plaats van een mail te sturen met “kijk op onze site voor de sponsoractie”. Bij een landingspagina zorg je dat mensen altijd maximaal één actie uit kunnen voeren (één call-to-action noemen ze dat). Dus op de pagina beschrijf je het inschrijven voor de wervingsactie, het doneren van een bedrag etc. Als er te veel acties mogelijk zijn op een pagina, zijn mensen te snel afgeleid en zullen ze afhaken, zonder de vereniging (financieel) te helpen.

5. Ondersteuning

We hopen dat je wat aan dit artikel hebt gehad. Heel veel succes met het werven van extra inkomsten en sponsoren voor de turnvereniging! Laat ons in de reacties weten hoe ver jullie zijn met het vinden van sponsoren en tegen welke uitdagingen jullie aanlopen.

Heb je er als gymvereniging en bestuur van alles aan gedaan om meer sponsoren te werven maar lijkt het niets op te leveren? Bekijk dan eens de ondersteuningsmogelijkheden van Beter Turnen. Wij leren verenigingen en bestuursleden met onze Cursus Sponsorwerving stap voor stap hoe ze effectief meer inkomsten binnen kunnen halen voor de vereniging. Hierdoor hoeven bestuursleden het wiel niet zelf uit te vinden en scheelt het ze een hoop tijd en energie. Daarnaast heeft Beter Turnen een gratis sponsorprogramma ontwikkeld voor gymverenigingen.

Cursus-sponsorwerving-gymvereniging

Cursus sponsorwerving

Over de schrijver
Paul Verheul is oprichter van Beter Turnen. Hij doet al 25 jaar aan turnen en geeft al meer dan 10 jaar training. Op zijn 18e is hij pas begonnen met topsport. Hij heeft geleerd dat alle gemotiveerde turn(st)ers (en trainers) met de juiste hulp, ontzettend veel kunnen leren binnen het turnen, ongeacht het niveau. Na zijn topsport carrière heeft hij besloten om zijn kennis over te dragen aan anderen.Quote: "Streef naar progressie, niet perfectie."
Reactie plaatsen